Acer Doanh Nhân, Mỏng nhẹ

Thông số kĩ thuật

Chi tiết sản phẩm