Đầu đọc mã vạch

Thông số kĩ thuật

Chi tiết sản phẩm