Deep Learning Workstation 4 GPUs

Thông số kĩ thuật

Chi tiết sản phẩm